CultuurGidsen – Amsterdam

In Amsterdam hebben we nu al drie groepen CultuurGidsen opgeleid.

Vanaf 15 maart 2018 vindt er een vierde training plaat voor een groep van statushouders en andere stadsbewoners. Hiervoor kun je je nog aanmelden.

In oktober 2014 is ZID begonnen met het opleiden van vrijwilligers tot CultuurGidsen in Amsterdam Nieuw West. Dit was de eerste groep.  Op 18 juni 2016 heeft de tweede groep CultuurGidsen hun eindpresentatie gegeven en hun certificaat ontvangen.


 

CultuurGidsen wordt mede mogelijk gemaakt door Kans Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stadsdeel West, Stadsdeel Nieuw West en het Oranje Fonds.